لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی161

لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

تصویر ؛ گیلونه چوبی شونه / شانه چوبی گبلان

موضوع: قدیمی حموم اثات/عروسی جهاز

_ جون شور کیسه=کیسه زبر و پشمی برای شتشوی تن
_ لیف کیسه= کیسه لیف زدن
_ میرسی حَموم تاس= تاس بزرگ لب خیارکی، برای آب گرم
_ گرده سینی= سینی گِرد
_ دولچه= ظرف مسی استوانه ای و لب خیارکی، برای خیس کردن” روشور” و ” حنا”
_ میرسی سوپایه = ظرفی مسی، لب خیارکی، با سه پایه، جایگاه سنگ پا، لیف کیسه، روشور، جون شور کیسه و مانند این ها
_ مخملی پارچه= پارچه مخملی سوزن دوزی شده، برای پیجیدن لباس ها
_ حوله
_ چوبی شونه= شانه چوبی
توضیح؛ شانه چوبی از چوب گلابی و شمشاد(کیش)، به شکل مستطیل و دوضلع طولی، دارای دندانه های ریزو درشت ساخته می شد.
_ روشور= سفیداب
_ سرشوری گِل= نوعی گِل که از قبل خیسش می کردند و پس از شستشوی موها، به سر می مالیدند و این کار برای نرم شدن و نرم ماندن موها بوده است.

شَمه حموم صحت ببون= حمام کردید/تندرستی باشد.

 

یک پاسخ ارائه کنید