لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی63

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

شُونه به سَره-ی = هُد هُد /شانه به سر

_ شُونه به سَره-ی=  شانه به سر(هُدهُد)
_ شُنه زَن=  شانه زدن
_ سِیَه توت=  شاه توت
_ دُجین گودَن=  سوا کردن
_ شَدُنیْ=  شاهدانه
_ شُوْ=  شب
_ شَبَنده روز=  شبانه روز
_ مونَسَنْ=  شباهت داشتن
= شُوْ پَ=  شب پا(کسی که شبانه، مزرعه را نگهبانی می کند)
_ شوْ چره=  شب چره (خوراکی های دورهمی شبانه)
_ رو=  شَبَحْ ( آن چه در تاریکی شب به نظر می آید)
_ شیش شوْ=  شب شش ( شب ششم زایش نوزاد)
_ شُوْ کولَ=  شب کُلاه
_ سوبوج=  شپشک(حشره ای کوچک که در ریشه موها جای می گیرد)
_ سوبوجی=  شپشو
_ سوبوجکه=  شپشه (حشره هایی که در پَر مرغ یا در غَله پیدا می شود)
_ کَلْم=  شپشه باقلا
_ شَر=  فیتنه گیر

یک پاسخ ارائه کنید