لاجونی گب/ واژه های اصیل لاهیجانی86

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

کومار= ولیک/زالزالک وحشی/ میوه ای گِرد و به رنگ سُرخ و سیاه

_ سرِکولا شُن=  کلاه سرکسی رفتن
_ کولا نَنْ=  کلاه گداشتن
_ موکولا=  کلاه گیس
_ دُم بَچَرده=  کُلدُم
_ کولوفت=  کُلُفت
_ کولْفَت=  کُلفَت
_ کومار=  ولیک/ زالزالک وحشی جنگلی
_ کَله=  منقل گِلی
_ کَلَک زِن=  کَلَک زدن
_ هَکَش دَکَش گودَن=  کلنجار رفتن/کشمکش کردن
_ چَرکه=  کُلوخ
_ گَمَج=  دیگ سفالین/ کُماجدان
_ کَم اَمَنْ=  کم آمدن
_ کَم اَردَن=  کَم آوردن
_ کَمُن=  کمان
_ گَلَف=  کم پُشت
_ اَن-نی=  کمی
_ قَیْش=  کَمَر بندچرمی

 

یک پاسخ ارائه کنید