لاجونی گَب/واژه های اصیل لاهیجانی2

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موشتَک= چوب سیگار

_ فودوشتَن=  مکیدن
_ فوچورده=  افسرده
_ کَرده- کار=  منش/رفتار
_ فِرفِری مو=  موی مجعد
_ کول=  موج دریا
_ سربه جیر=  باادب/افتاده
_ از اوشونه=  موذی/آب زیرکاه
_ بوزباز=  شیطان/ناآرام
_ مِخ=  میخ
_ خانه خا=  میزبان/صاحب خانه
_ بی وَخت=  نا به هنگام
_ کولهند=  آدم نفهم و کم شعور/نادان
_ دوروج-دوروج=  زبر/ ناصاف
_ کاتیک=  مرغ جوان و نزدیک به تخم گذاری
_ شَتال=  مزه گَس
_ میجیک=  مژگان/مُژه
_ پیش پول=  بیعانه
_ موشتَک=  چوب سیگار
_ موشورفه=  مشرَبه مسی
_ گیجه آَو=  مشروب الکلی (عَرَق) /زهرماری
_ دَله=  مغز هندوانه و خیار و…
_ اَن-نه-ی=  کمی/مقداری

یک پاسخ ارائه کنید