لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی3

لاجونی گَب/ واژه های اصیل لاهیجانی
به قلم؛ محمود اصغری
نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

گَرده-کلای=دورهمی دوستانه

_ سازنچی= مُطرب/دسته نوازنده محلی
_ ماه تو= مهتاب
_ اَفتو= آفتاب
_ اَلا تی تی= ماه آسمان
_ کوله- بیج= تابه
_ گرمابی= ماهی صید شده در تابستان
_ په-که= پاگاه/ پایگاه
_ سیم ساک= بوی ماهی
_ سیل= فَلس ماهی
_ دست بیج ماهی=ماهی دودی
_ پَلَت بَرگ= دمدمی مزاج/دورو
_ خاش والیس= چاپلوس
_ هه-چی= رایگان
_ چیکال= مجموع کف دودست
_ گَرده-کَلای= دورهمی دوستانه
_ دَخوتَن= مخفی شدن
_ خیلی زَمَت= دیرگاهی/مدتی
_ گوف بَزن= لبریز و پُر
_ گوف= قُله هرچیز مخروطی شکل
_ پَرکَش= لرزش
_ شیت = خُول مزاج
_ تور=دیوانه
_ داره تور=دیوانه زنجیری
_ لیسکه= پُررو/بی حیا
_ لیلن گوله= آفتابه سفالین
_ فَشک= برگشت لیفه تُنبان، وقتی که چیزی درآن بگذارند و یک لا(یک دور) برگردانند.

 

یک پاسخ ارائه کنید