مجاهدان و رجال نهضت جنگل

شناخت عمومی از نهضت جنگل منحصر است به شناخت اندک از رهبر آن میرزا کوچک خان؛ و کمتر کسی اطّلاعی از همکاران و همرزمان او در فعالیت شش ساله و نیمهٔ این نهضت دارد. در حالی که این نهضت به صورت شورایی اداره می‌شد و جمع کثیری از رجال و شخصیت‌ها در سطوح مختلف از نظر اجتماعی و تحصیلات و صدها رزمنده از اقوام و ملل مختلف با آن همکاری داشته‌اند.
کتابی که تحت عنوان کلّی مجاهدان و رجال نهضت جنگل منتشر شده است، مشتمل است بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسّط مؤلّف که در چهار بخش تدوین شده است:
⁃ دربارهٔ ۳۱۴ تن از رزمندگان شناخته‌‌شده و رجال گیلانی و غیرگیلانی نهضت جنگل،
⁃ ۸۵ تن از سیاسیون ایرانی (اعمّ از دولتمردان و نمایندگان اعزامی) مرتبط با وقایع جنگل،
⁃ ۷۴ تن از بیگانگان (روسی، انگلیسی، آلمانی و عثمانی) مرتبط با وقایع جنگل،
⁃ ۴۲ تن از بلشویک‌های ایرانی.
این اثر گامی هرچند کوچک در گردآوری و ثبت اطلاعات موجود و آشنایی بیشتر با هفت سال مهم و اثرگذار در تاریخ ایران است. امید است انتشار آن آغازی باشد بر مطالعات بیشتر و بررسی‌های میدانی در این زمینه.

تعداد صفحه: ۶۲۰
سال انتشار: ۱۴۰۲
برای تهیه کتاب از طرق زیر اقدام فرمایید:
⁃ در رشت کافه کتاب ایلیا
۰۳۱-۳۳۳۲۵۷۹۵-۶

یک پاسخ ارائه کنید