مشاهیر ادبی گیلان

معرفی شعرا ، مولفین ، نویسندگان ، پژوهشگران و اساتید زبان

مشاهیر ادبی گیلک

زندگینامه و معرفی آثار مشاهیر ادبی گیلان

شیون فومنی

شاعر دو زبانه گیلان

کیومرث صابری فومنی

گل آقای ایران

فریدون نوزاد

نویسنده ، شاعر

جعفر خمامی زاده

نویسنده ، پژوهشگر

بیژن نجدی

شاعر و نویسنده

عبدالرحمان عمادی

مولف ، پژوهشگر

اکبر رادی

نمایشنامه نویس

علی اکبر مرادیان

شاعر و نویسنده

مجید دانش آراسته

داستان و رمان نویس

محمد علی افراشته

شاعر

محسن آریاپاد

شاعر و پژوهشگر

جهانگیر سرتیپ پور

شاعر ، سیاستمدار

مسعود پورهادی

شاعر ، نویسنده، محقق

امیر هوشنگ ابتهاج

شاعر و غزل سرا

محمد معین

مولف فرهنگ معین

مجدالدین میرفخرایی

شاعر

محمد تقی جواهری

شاعر و پژوهشگر

محمد تقی پوراحمد

روزنامه نگار ،شاعر

تیمور گرگین

شاعر ، روزنامه نگار

محمود طیاری

داستان نویس

محمود پاینده

شاعر و مولف

مژگان خاکپور

نویسنده ومحقق

رحمت موسوی

شاعر

محمد بشرا

شاعر ، پژوهشگر فرهنگی

سید جعفر مهرداد

پژوهشگر تاریخ و ادبیات

سیروس طاهباز

داستان و رمان نویسنده