موضوع گفتگو: تبار گیلانیِ میرزا کوچک خان ۱

تبار گیلانیِ میرزا کوچک خان ۱

برنامه رادیویی سردار گیل و دیلم (قسمت بیست و پنجم) 

کاری از رادیو گیلان

 تهیه کننده : کامران جعفری

 کارگردان و مجری : مهرانه به نهاد

 کارشناس علمی : مرتضی سخایی

 موضوع گفتگو: تبار گیلانیِ میرزا کوچک خان ۱

 مصاحبه و گفتگوی سرکار خانم آزاده ناطق با جناب آقای داوود دولت دوست

  تاریخ پخش : ۱۴۰۲/۰۷/۱۱

 هر هفته، سه شنبه ها ساعت ۱۳:۰۰ از رادیو گیلان

 

یک پاسخ ارائه کنید