مَرده رَندی

آمِـــه عشقه گبا ، مــن دانَمه تو

شیرین نَقل ِ اونا ، مـن خانَمه تو

دوزینیمی اَمان ، کس کسه دیلا

اَ مَرده رَندی یا ، مـــن تانَمه تو !

 

واگردان فارسی :

 

حرف (راز) عشق ما را من می دانم و تو

داستان شیرین آن را من می خوانم و تو

ما دل را از همدیگـــــــــــــر مـــــی دزدیم

این زرنگبازی را مــــــــن می توانم و تو !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید