میرزا کوچک خان و استعمارستیزی

کتاب حاضر با اتکا به اسناد و شواهد تاریخی و منابع تحقیقاتی، گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران را به تصویر می کشد و جلوه هایی از مجاهدت مردی مبارز که خیال آزادی وطن از ظلم و جور داخلی

و رهایی از غارت و چپاول استعمار خارجی را در سر داشت، برای نسل امروز ایران اسلامی نمایان می کند.

این کتاب از چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

در بخش اول با عنوان ایران در جنگ جهانی اول، هم از اوضاع کلی ایران و هم از گیلان در جنبش مشروطه و جنگ جهانی اول و در نهایت، از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه بحث شده است. در این بخش توضیح داده شده است که قدرت های استعماری، با وجود اعلام بی طرفی ایران، آن را به اشغال خود درمی آوردند و مملکت را به تاراج می بردند. چنان که سوخت جنگ جهانی اول با ابعاد مختلف آن، از نفت ایران تأمین شد، بدون پرداخت یک ریال.

بخش دوم در ارتباط با نهضت جنگل است که به چه نحوی تشکیل شد و خاستگاه اجتماعی و انگیزه های رهبران چه بوده است. این نهضت، یک نهضت ایرانی ـ اسلامی بود و تمام مراحل آن شرح داده شده است. در پایان این بخش، به جنگ جهانی اول و میرزا کوچک خان پرداخته و به بلشویک ها و انگلیس هم اشاره ای شده است.

بخش سوم درباره شوروی و نهضت جنگل است. در ابتدای این فصل، روابط بازرگانی ایران و روسیه توضیح داده شده است. در زمانی که کلاً منطقه شمال ایران پر از کالاهای روسی بود و از طرف دیگر، روس ها تشویق به خرید زمین های گیلان و مازندران از طرف دولت خود می شدند؛ زیرا روسیه قصد داشت منطقه شمال ایران را به صورت کلنی خود دربیاورد. سپس از تجاور بلشویک ها به خاک ایران بحث شده و در عمل، بلشویک ها ثابت کردند هیچ فرقی با تزارها و انگلیسی ها ندارند.

در بخش چهارم، یعنی آخرین بخش، به سیاست های انگلیس پرداخته شده است که به کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ و روی کار آوردن رضاخان منجر شد. او با پشتیبانی انگلیس و روسیه موفق شد قیام کوچک خان را نابود کند و یک منطقه امن برای انگلیس فراهم آورد تا انگلستان بتواند با خیال راحت به غارت نفت ایران ادامه دهد.

شیخ نوری در بخشی از مقدمه کتاب خود، چنین می نگارد:

به موجب گزارش رسمی کارگزاران رشت و انزلی، از ۲۷ ذیقعده ی ۱۳۲۷ هجری قمری تا آخر ذیحجه ۱۳۲۸ هجری قمری تعداد دو هزار و یکصد تن قزاق و سالدات روسی، با تجهیزات جنگی، به گیلان وارد شدند. نکراسف، قونسول روس در رشت که افسری خشن و مغرور بود، در هر فرصتی ضمن اجرای سیاست مداخله جویانه ی دولت متبوعش، سفاکی و خبث باطنی خاصی را آشکار می ساخت. دستور روزانه ی قونسول این بود که قزاقان روس، با قیافه های غضب آلود و خشمناک، سوار براسب های قوی هیکل، چهار نعل، بدون هیچ گونه ضرورت نظامی، در خیابان ها و بازارها بتازند، و همچون فاتحینی که به کشوری مغلوب دست یافته اند، سرودخوانان از مقابل مردم عبور کنند.

با توجه به این وضعیت است که میرزا کوچک خان با استفاده از شرایط جنگ جهانی اول و گرفتار شدن دول اروپایی با یکدیگر قیام هفت ساله خود را شروع کرد و در طول مبارزات هفت ساله خویش توانست با تکیه بر نیروی ملت و به عنوان یک نیروی مستقل ملی و مذهبی در مقابل نفوذ خارجی و وابستگان داخلی بیایستد.» به تعبیری؛ فقر و بیکاری و مهم تر از همه فقدان امنیت و تجاوز قوی بر ضعیف که به جامعه ایرانی عموماً و به جماعت گیلانی خصوصاً تحمیل شده بود و وجود اغتشاش در سراسر کشور بر اثر دسائس بی انقطاع همسایه جنوبی (انگلیس) و تعدیات بی پروای همسایه شمالی، جنگلی ها را بر آن داشت که مانند سران ملیون چنین بیاندیشند که چنان چه با امکانات موجوده کسب قدرت کنند خواهند توانست نه تنها تعدی و جور را منکوب و هموطنانشان را از مواجهه با ناراحتی ها نجات بخشند بلکه در تاریخ آزادی کشور نیز نقش قهرمانانه ای به عهده بگیرند.

************************

مولف : محمدامیر شیخ نوری

ناشر کتاب : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام

نوع جلد : جلد نرم

قطع : رقعی (21*14)

سال نشر : 1395

شمارگان : 300

چاپ جاری : 1

تعداد صفحات : 472

منبع : سایت پاتوق کتاب

یک پاسخ ارائه کنید