نون – پَله

لاجونی گَب / یک-ته لاجونی مَثَل (ایشتو)

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

تصویر ؛ نون/پَله=نان/برنج

_ نون تا دَراسون/ پَله تا خوراسون= نان تا آستانه دروازه خانه و برنج تاخُراسان، نگهدار شما است!
همگی آگاه هستیم که برای گیلکان، برنج همیشه به عنوان یک خوراکی مهم و اصلی، مطرح بوده است.
لاهیجان هم به عنوان یک از شهرستان های استان گیلان،شالیزار های قابل توجهی داشته و دارد و مردمان این دیارِ چای و برنج، مانند همه گیلکان، برنج، غذای اصلی شان بوده است.
روایت کرده اند که در زمان های دورتر، برای گیلانی ها، رفتن به نانوایی و خرید نان، چندان معمول نبوده است و اگر دست یکی ازشهروندان، نان می دیدند، خیال می کردند که؛ ” او بیچاره است و برنج ندارد که مصرف کند! “
این زبانزد خیلی معمول بوده است که می گفتند؛
نون تا دراسون/ پَله تا خوراسون
برگردان به فارسی:
” نان که مصرف کنی، تا آستانه دروازه خانه، تورا سیر نگه می دارد. اما اگر برنج، مصرف کنی، تا خُراسان، سیر خواهی بود!”
این زبانزد، اهمیت برنج را برای گیلکان، نشان می دهد.
باید که از کشاورزان شالی کار حمایت و قدردانی شود.
بامهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید