واژه های طب سنتی گیلان

لغات و کلمات پزشکی گیلکی بخشی از فرهنگ عامیانه یا فولکور آن زبان است که باید به ویژه مورد توجه پزشکان گیلکی زبان قرار گیرد. در فرهنگ عامیانه‌ی پزشکی و طب سنتی گیلان زمین که گیله تجربه خوانده می‌شود، مطالب زیادی چون اعتقادات مردم این مرز و بوم درباره‌ی خواص دارو‌های گیاهی (به ویژه گیاهان دارویی محلی) و کاربرد آن‌ها، درمان‌های سنتی و نیز آداب و رسوم اعتقادات پزشکی نیاکان ما وجود دارد که سینه به سینه به ما رسیده است. هم‌چنین نام بیماری ها و علایم آن ‌ها ونام اندام های مختلف بدن بخش های متنوع دیگری از این فرهنگ را تشکیل می‌دهد. کتابی که در دست دارید کوششی است در ارج گذاری و حراست از میراث پیشینیان در باب طب سنتی گیلان.

پدیدآورنده “دکتر سیدحسن تائب”

یک پاسخ ارائه کنید