پاره ای از نام های زیبای دخترانه گیلان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

موضوع؛ پاره ای از نام های زیبای دخترانه گیلان؛ از دیرینه زمان

-. رایکا/ محبوب
-. گیلدا/گیل+دا(داد)
-. یالمند/ رنگین کمان (تیرکمان)
-. هارای/ گریه
-. وارش/ باران
-. تی تی/شکوفه
-. نینای/ عروسک
-. ماسو/نور مهتاب
-. سورخ جول/صورت گُل انداخته
-. ایاز/ شبنم

-. شوکا/ نام گوزن کوچک اندامی در جنگل های گیلان
-. اَرسو/ اَشک
-. آمولای/ پروانه
-. تورنگ/ قرقاول
-. تی تی/ گُل، شکوفه
-. رافا/ منتظر
-. سیتکا/ مرغ مینا
-.شامار/ ملکه، بهترین مادر
-. شوروم/ مِه بامدادی
-. گیلار/ از انواع مُرغان دریایی

 

یک پاسخ ارائه کنید