پاره ای از واژه های دیروز و امروز بازار

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

تصویر ؛ عصاری

پاره ای از واژه های دیروز و امروز بازار/بخش نخست/ از دُوکان تا سلاخی

دیروز/ امروز
_ دوکان= فروشگاه
_ بزازی= پارچه سرا
_ خرازی=فروشکاه وسایل خانگی
_ قنادی= شیرینی سرا
_ سلمانی= آرایشگاه(مهربانوان) /پیرایشگاه(مهربانان)
_ بقالی= خواربار فروشی و امروزه(مراکز خرید)
_ عطاری= عطاری (فروشگاه دارو های گیاهی و ادویه)
_ سماکی= ماهی فروشی
_ سمساری= فروشگاه خرید و فروش وسایل دست دوم خانه
_ قصابی= فروشگاه گوشت(سوپر پروتئین)
_ تره بار فروشی= میوه فروشی/ سبزی فروشی
_ علافی= برنج فروشی
_ دلالی= مشاور املاک( مرکز اطلاعات مسکن)
_ صرافی= صرافی (مرکز خرید و فروش ارز)
_ عصاری= روغن گیری
_ دباغی = پیرایش و پرداخت پوست حیوانات
_ سلاخی= عمل ذبح کردن گاو و گوسفند و پوست کندن آن/ کار کُشتارگاه

 

تصویر ؛ خراطی

پاره ای از واژه های دیروز و امروز بازار/بخش دوم/از سراجی تا مشاطی

دیروز/ امروز
_ سراجی= سراجی( زین سازی/زین فروشی/سازنده وسایل چرمی)
_ حمامی= گرمابه دار
_ ندافی= ندافی (پنبه زنی/لحاف و تشک دوزی)
_ صحافی= صحافی(ته بندی و جلد کردن کتاب)
_ طباخی= آشپزی
_ خراطی= خراطی(چوب تراشی)
_ رزازی= برنج کوبی/ برنج فروشی
_ رسّامی= نقاشی/نگارگری
_ رمالی= فال گیری
_ فخاری= سفال پزی/کوزه گری
_ فراشی= جارو فروشی
_ حکاکی= نگین سازی/مُهر سازی
_ خطاطی= خوش نویسی
_ مسّاحی= مهندسی مساحت کردن زمین برای خانه سازی
_ مُشته مال چی= ماساژور(کسی که در گرمابه یا زورخانه، به کار ماساژ می پردازد.
_ مشاطی= آرایشگری و آرایشگاه مهربانوان

یک پاسخ ارائه کنید