پاییزه وا/ باد پاییزی

ولگانا کی فوکونه

دیپیچه باغَ میان

کوگایه نقاشی کونه

پاییزه وا

 

برگردان:

وقتی که برگ ها را می ریزد

می پیچد توی باغ

محله را نقاشی می کند

باد پاییزی

یک پاسخ ارائه کنید