پل گاز رودبار

آثار قدیمی و تاریخی در شهر رشت به وفور یافت می شود که هر کدام معماری و پیشنه تاریخی خود را دارد .
پل گاز رودبار یکی از پل های قدیمی شهر رشت است . این پل از آجر ساخته شده و ابعاد آجر های مورد استفاده در این پل ابعادی برابر با ۵× ۱۹× ۱۹ دارند . طاق این پل نیز به صورت جناقی ساخته شده است . پایه های پل از مصالح سنگ و ملاط ساروج ساخته شده است . پل گاز رودبار دارای یک چشمه اصلی در مرکز در حدود ۱ متر می باشد . این پل طول و عرضی برابر با ۴۸٫۵ و۴٫۵ متر دارد . این پل از سطح آب های آزاد ۱۶ متر ارتفاع دارد .

هم اکنون در کنار این پل ، پل آهنی جدیدی ساخته شد و این پل اکنون فقط برای عابر پیاده کاربرد دارد . پل گاز رودبار در مسیر جاده رشت به صومعه سرا واقع شده است . گفته می شود قدمت این پل به دوران صفوی یا قاجار می رسد .
پل گازرودبار بار ها مورد مرمت قرار گرفت . این اثر در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۷۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۸۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

یک پاسخ ارائه کنید