کاشف السلطنه

این کتاب، شرح احوال و زندگی محمدمیرزا قاجار قوانلو، ملقّب به کاشف السلطنه، از چهره‌های تأثیرگذار و کاردان عصر قاجار و پهلوی اول است. محمدمیرزا هرچند شاهزاده‌ای قَجَر بود اما هیچ‌گاه در کالبد نخوت و بی‌عملی شاهزادگی فرونرفت. او در دورانی متلاطم و پُرفراز و نشیب، دریافت که ایران بستری مناسب برای کشت گیاهی پُرارزش به نام چای است و با کار و تلاشی ستودنی، توانست راز و رمز چای‌کاری و چای‌سازی را در فراتر از مرزهای ایران بیاموزد و نخستین بوته‌های این گیاه ارزشمند را با تحمل دشواری‌های فراوان به ایران آورده و در گیلان بپروراند. او که دیپلماتی کاردان و آگاه بود، در کنار فعالیت‌های سیاسی، با همّتی مثال‌زدنی، صنعت چای را در ایران پی افکند و به یکی از تاثیرگذارترین چهره‌ها در حیات اقتصادی و اجتماعی ایران بدل شد.

پدیدآورندگان : دکتر هومن یوسفدهی

یک پاسخ ارائه کنید