کتابشناسی توصیفی-تحلیلی مجموعه شعرهای گیلکی

در مقدمه کتاب هدف از تدوین آن، ارائه یک فهرست توصیفی و تحلیلی از مجموعه شعرهای گیلکی چاپ شده از آغاز تاکنون عنوان شده است تا فهرستی از مختصات کتابشناختی آثار ادبی گیلکی چاپ شده در حوزه شعر، معرفی و به نام سرایندگان آنها یک جا به مخاطبان و علاقمندان ، دانشجویان و پژوهندگان تاریخ ادبیات گیلکی عرضه شود.

به خاطر بهره وری بیشتر این گروه و بهره مندی عموم گیلک زبانان چند شاخص عمده برای تدوین این فهرست تعریف شده است تا بر اساس آن خواننده جستجوگر، سریعتر بتواند به مطلوب خود دست یابد .

در بخش توصیفی نشانه های کتاب شناسی از جمله عنوان اثر ، محل نشر ، ناشر، سال نشر ، تعداد صفحات، قطع و قیمت کتاب آمده است . شاخص عمده دیگر تعیین نوع گویش و از پس آن لهجه مشخص شاعر و متن اثر است . برای راهنمایی و دریافت گویش اثر تا مخاطب در گزینش اختصاصی برای مطالعه یا پژوهش ادبی یا مطالعات زبانشناسی سر در گم نباشد .

همچنین تعرفه دیگر موارد کتابشناختی ، اعم از داشتن ترجمه یا عدم آن ، تعداد اشعار ، نوع اشعار ، مقدمه ، زیرنویس، فرهنگنامه و شیوه نگارش شرح داده شده است که این همه راهنمای نخستین پژوهشگر و مخاطب است تا بداند به چه منبع یا منابعی دست یافته است .

در بخش تحلیلی چندین مشخصه عمده مورد نظر بوده است : صور خیال( تصویر، ایجاز،فرم،موسیقی و…) ، آرایه های زبانی ( تعابیر جدید، واژه سازی، ترکیبهای بدیع و …) ، دایره واژگانی( فراگیری و گستردگی ، محدودیت ، مهجور، پربسامد و …) فضای شعری ( بومی ، ملی، آزاد، روستا، شهر و غیره ) حوزه مردم شناسی و فولکلور( استفاده از ضرب المثل ها، تمثیل ها، باورها، افسانه ها و …) وجه غالب موضوع( عشق، عرفان، اخلاق، نقد اجتماعی ، طنز و غیره) و به طور کلی نقد و بررسی مجموعه در حداقل کلمات و عبارات .

در پایان بیوگرافی بسیار مختصری از سراینده مجموعه آمده است تا خواننده به مختصر آگاهی از شاعر دست یابد .

نوشته محمد تقی پور احمد جکتاجی و غلامحسین عظیمی

یک پاسخ ارائه کنید