کتاب تاریخ گیلان (جلد اول)

کتاب  تاریخ گیلان نوشته ناصر عظیمی است که به سفاش حوزه هنری گیلان در نشر فرهنگ ایلیا منتشر شده است.

تاریخ سرزمین گیلان با تمام فراز و فرودهای آن، تا کنون بارها مورد مطالعه، پژوهش و نگارش قرار گرفته است اما کمتر پژوهشگری از منظر تزهایی مشخص به بررسی این موضوع پرداخته است.

در این کتاب که یکی از دانشورترین تاریخ‌نگاران گیلانی، ناصر عظیمی آن را نوشته است، برای نخستین بار تاریخ گیلان به صورتی پیوسته و منسجم، از ابتدای عصر سنگ تا سال ۱۰۰۱ قمری، به دور از تعصبات رایج قومی و منطقه‌ای و با دیدی علمی و مستند مورد بررسی قرار گرفته است. 

کتاب تاریخ گیلان؛ از آغاز تا پایان حکومت‌های محلیِ خان‌سالار که جلد اول مجموعه است، در پنج فصل تنظیم شده:

عصر سنگ

عصر فلز

عصر باستان

دوره مقاومت و استحاله و راهیابی به قدرت فرامنطقه‌ای 

عصر سایه‌‌ی قدرت‌های محلّی و گسست‌های مداوم

که خواننده ضمن مطالعه‌ آن با تصویری از منظره‌ تاریخی گیلان از زمان ورود نخستین انسان‌ها به این سرزمین روبرو می‌شود و در ادامه شاهد روند تدریجی شکل‌گیری سازمان های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در این سرزمین خواهد بود.

منبع: طاقچه

یک پاسخ ارائه کنید