کلاجِی

گیله قصه : ششمین گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: کلاجی

نیویشتن کس(نویسنده): هادى غلام دوست

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

جه مجموعه ى کوتأه داستانأن گیلکی کتابˇ”زرخال” هادی غلام دوست
لأکۊ سسˇخندهٰ جی بۊخؤنده:
«کلاجی سر سیأه دۊ پأ به تی تی
تی دیلأ چی دبۊ مه به نگۊتی؟»
جنگل همه پئیز بو. کلاجی تام تم بزه، دأرˇتیکˇسر نیشته بۊ، ایوأنˇسر، لأکۊ دیلتنگیˇتمأشأ کأدۊبۊ…

تریلی تریلی تأبوت أرده دؤبئون.

هادی غلام دوست

هادی غلام دوست متولد ۱۳۳۹ خورشیدی و اهل لاهیجان است. او بیش از بیست سال است که با مجله ی گیله وا همکاری دارد و بیشتر داستان های گیلکی او نیز در این مجله به چاپ رسیده است.
غلام دوست، سه نوول فارسی (دلواپسی، غازهای وحشی، سرباز و چتر قرمز) ، سه رمان فارسی (سفر تنهایی، دسته گلی برای ماه زر، بالشی از خاک) ، دو مجموعه داستان کوتاه فارسی (زخم، چتر قرمز) ، دو مجموعه داستان کوتاه گیلکی (زرخال، دلور) و دو مجموعه ی افسانه (افسانه های افشار، افسانه های گیلان) به چاپ رسانده و به جز این ها پنج کتاب کودک و نوجوان (آقا اجازه، شکار روباه، اگر بابا بیاید ، گزل، آن روزها) و سرجمع ۱۷ کتاب منتشر کرده است.
غلام دوست یک مجموعه داستان کوتاه گیلکی دیگر نیز، به نام «تشکه» در دست چاپ دارد.

یک پاسخ ارائه کنید