کل کچلی

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: کل کچلی

نیویشتن کس(نویسنده):رحیم چراغی

 ایجرأ: رحیم چراغی

لهجه : پشکه کوچصفهان

دیچین واچین(ادیت): علیمحمد اقبالدار

 

رحیم چراغی در سال ۱۳۴۲ متولد شد. از هفده سالگی، سال ۱۳۵۹ شعرهایش در مطبوعات منتشر شد.۳۶ سال است می نویسد و منتشر می کند. اولین کتابش «اگر برنجمان رنگ نگیرد…» در سال ۱۳۶۴ در ۲۲ سالگی منتشر شد که داستانی برای کودکان به زبان فارسی بوده است.
کار روزنامه نگاری ادبی کرده است که « هنر و پژوهش» از جمله ی آن است.
در سال ۱۳۷۰ با همکاری دو شاعر پیشکسوت استادان محمد بشرا و محمد فارسی هساشعر را ارائه کرد. با بیانیه ی معروفش.
تا امروز بیست کتاب منتشر کرده است، از جمله: زال و رودابه، عشق فرزانهروزهای نو، در حاشیه و متن نوروزعلی عمو چنین گفت، نخستین داستان نویس کوتاه فارسی در ایرانسازه های ذهنیشعر چیست در کجای هستی شکل می گیرد – مجموعه های شعر: سیفید چادریسایه دیمهجهان، دهکده ی عاشقی تاسیانی
و داستان: « یالمنده پورده جیر» – و شاعران هساشعر، برگزیده ی شعر ۱۱۲ شاعر شمالی

یک پاسخ ارائه کنید