کوله بیج نون/ کَه-کَه

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

 

تصویر ؛ کوله بیج نون/کَه- کَه ( نان تابه ای/کاکا)

لاجونئبن،ازاون قدیم ندیمون، کوله-بیح نون /کَه-کَه،چاگودَن، حظ داشت خوردَن. اَلونه-ی همه چاکونَن.
اَرد و بپه-ته کدو و ادویه و شکره، خمیر گیتَن و در کوله بیج، سرخه گودَن
برگردان فارسی؛ لاهیجانی ها، از دیرینه زمان، کاکا(نان تابه ای) را درست می کردند.
هم اکنون نیز تهیه می کنند.
این کاکا (نان تابه ای) با خمیر آمیخته با آرد و شکروکدوی پخته و ادویه، در تابه، سرخ می شود و خوراکی لذت بخشی است.
آَ لونه-ی هم، در لاجون و بوم گردیئن، کَکَه تعارف بَنه. اونه با چایی خونَن
برگردان فارسی؛ هم اکنون هم در لاهیجان و بوم گردی ها، کاکا، عرضه می شود و این خوراکی خوشمزه را با چای میل می کنند.
شمه هم، کَکَه، دوست دانین؟
شما هم، کاکا را دوست دارید؟
موکه خیلی کَکه دوست دانَم.
با مهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید