گیلان در آئینه زمان

کتاب حاضر ، شرح مختصر و فشرده ای از تاریخ گیلان و شهرستان های شانزده گانه آن است و اطلاعات گوناگون و مفیدی از این دیار سبز را در اختیار علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ ؛ به ویژه نوجوانان و جوانان دانش پژوه قرار می دهد و ان ها را با این سرزمین باستانی و افتخارآمیز آشنا می سازد.

کتاب گیلان در آیینه ی زمان : خسروخان گرجی در کنار تلاش برای شکوفا ساختن اقتصاد گیلان به پشتیبانی از کشاورزان و ابریشم کشان گیلانی که می توانستند نقشی بزرگ در برآوردن او داشته باشند پرداخت و این سبب واکنشی تند از سوی مالکین و زمین داران بزرگ و بهره جویان از ساختارپیشین اقتصادی در برابر او شد و موجب گردید تا مخالفانش شورشی بزرگ در رمضان سال 1234ه.ق برپا کنند…..

یک پاسخ ارائه کنید