گیلان در سفرنامه های سیاحان ایرانی

سفرنامه های به جا مانده از سیاحان ایرانی – عمدتاً دوره ی قاجار – که به دلایل مختلف از گیلان بازدید کرده اند، دارای اطلاعات بسیار مفیدی در زمینه های میراث فرهنگی مادی و معنوی گیلانیان در گذشته است.

نویسنده با مطالعه ی این آثار کوشیده است تا مطالب موجود در آنها را طبقه بندی و ذیل هر موضوع، اطلاعات موجود در هر کتاب را به اختصار بیان کند.

گیلان در سفرنامه های سیاحان ایرانیپدید آورنده :

هوشنگ عباسی در سال 1333 در روستای فخر آباد لشت نشا از توابع رشت متولد شد تحصیلات مقدماتی را در زیبا کنار لشت نشا و رشت گذراند سپس به استخدام آموزش و پرورش در آمد و به تدریس ادبیات پرداخت . او فعالیت های پژوهشی خود را از سال 1355 آغاز کرد و نخستین آثار خود را در نشریات دامون و گیله وا منتشر کرد .

شاعران گیلک و شعر گیلکی ( 2 جلد )، لشت نشا سرزمین عادل شاه ، بازتاب نهضت جنگل در هنر و ادبیات و یاوری از جمله آثار اوست ، عباسی در حال حاضر سر دبیر نشریه ی گیله وا است و از وی مقالات متعددی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ گیلان در نشریات گوناگون منتشر شده است .

یک پاسخ ارائه کنید