گیلان قدیم

گیلان قدیم [مجموعه عکس های تاریخی ایران/9] عنوان کتابی است از فرشاد فرشباف ابریشمی با ترجمه‌ی رعنا خزاعی که در 160 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال به چاپ رسیده است.

موضوع اصلی این کتاب گیلان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشاد فرشباف ابریشمی، کتاب‌های ایران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، مازندران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، اصفهان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، آذربایجان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار موجود می‎باشد.

*******************

گروه مولفان:
فرشاد فرشباف ابریشمی (نویسنده) | رعنا خزاعی (مترجم)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

یک پاسخ ارائه کنید