گیلان

کتابِ گیلان، اثر محقق و مترجم نامی کریم کشاورز (1365– 1279)، اگرچه در شمار صفحات اندک به‌چشم می‌آید اما یکی از مهم‌ترین منابع شناخت سرزمین گیلان تا به امروز است. در این اثر، کشاورز کوشیده است تمامی جنبه‌های مورد نیاز برای معرفی یک سرزمین را، هر چند به اختصار، مورد بررسی قرار دهد. این کتاب مباحثی چون: تاریخ و جغرافیای گیلان، منابع طبیعی، حیوانات، جغرافیای اقتصادی و سیاسی، کشاورزی، شیلات و دامداری، صنایع، بازرگانی و اقتصاد، ساکنان بومی، معماری، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، آداب و رسوم و خوراک‌های گیلان را در بر می‌گیرد. این کتاب حدود پنج دهه دور از دسترس بود و اینک باز چاپ آن با ویرایشی نو به علاقه‌مندان تاریخ و فرهنگ گیلان ارائه می‌شود.

پدیدآورندگان : کریم کشاورز

یک پاسخ ارائه کنید