گیله شول(دو جلد)

مصطفی رحیم پور سیاهکلی در منظومه‌هایش که به لهجه‌ی دیلمی‌ها سروده شده، زندگی، باورداشت و سنت‌های مردم دیار خود را به زیبایی هرچه تمام‌تر ترسیم می‌کند.

حکایت‌های روایت شده در منظومه‌ی رحیم ‌پور با تمام اندوه‌های نهفته شده در آن بار‌ها برای مردم این سرزمین اتفاق افتاده‌اند. او مردمان سرزمینش را به خوبی می‌شناسد وبا پست و بلند زندگی‌ها اشناست. در آثار او تعارض بین سنت مدرنیته در زندگی روستایی و چالش‌های موجود بر سر راه آن‌ به خوبی مشهود است، اما آنچه اهمیت دارد به‌کارگیری و زنده کردن واژگانی است که دیگر برای نسل امروز آن چنان که باید و شاید شناخته شده نیست. این منظومه‌ها با دایره‌ی واژگان گسترده‌شان و ده‌ها اصطلاح و ضرب‌المثل بکر که همه‌ی آن‌ها بیانگر دوره‌ی خاصی از فرهنگ روستایی و تبلور زندگی آن دوره است، می‌تواند منبع موسقی برای شناسایی زوایای ناشناخته‌ای از زبان گیلکی به ویژه برای آیندگان باشد.

پدیدآورنده “مصطفی رحیم پور سیاهکلی”

یک پاسخ ارائه کنید