‌‌تئاتر گیلان (‌2)

تئاتر گیلان بخشی از دستاورد تجدد خواهی حکومت قانون در دوره ی مشروطیت گیلان است ارمنیان گیلان اول بار در 28 ژانویه 1884 دو اثر نمایشی را به کارگردانی هوانس دولت بیگیان روی صحنه بردند.

در همین دوره گروه های تئاتری منطقه ی قفقاز به رشت و انزلی آمده و آثار نمایشی خود را روی صحنه می بردند.

در سال 1289 خورشیدی اولین گروه تئاتری گیلان با نام مجمع امید ترقی به مدیریت حسن ناصر کار خود را شروع کرد که تا امروز نزدیک به یک قرن از این دوره گذشته است.

کتاب تئاتر گیلان که در دو جلد تدوین یافته علاوه بر رجوع به متن های گذشته اسناد و یافته های جدیدی را ارایه می نماید در این کتاب به مباحثی چون نگاهی کوتاه به نمایش های سنتی گیلان، پیشگامان تئاتر و گروه های تئاتری گیلان، دوره بندی تاریخی گروه های تئاتر و شیوه های اجرای تئاتر در گیلان و محل اجرای آثار نمایشی پرداخته شده است.

تئاتر گیلان (2)پدیدآور:

فرامرز طالبی در سال 1329 از یک خانواده گیلانی در تهران به دنیا آمد تحصیلات مقدماتی خود را در رشت گذراند در سال 1353 در رشته ی تاریخ از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد از سال های نوجوانی به ادبیات روی آورد و نخستین داستانش در سال 1348 در مجله ی فردوسی به چاپ رسید.

او نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر را از دانشگاه شروع کرد. بعدها به شکل حرفه ای به نمایشنامه نویسی، داستان نویسی و پژوهش روی آورد. از جمله آثار او کتابهای رحمان درراه (داستان)، مسیو یعنی ویولون (داستان)، شب طویل طلوع (نمایشنامه)، آوای جنگلی (نمایشنامه)، زندگی و آثار گریگور یقیکیان و شناخت نامه ی اکبر رادی و تاریخ ارمنیان گیلان است.

طالبی در حال حاضر سردبیر مجله ی موزه ها و عضو شورای پژوهشی دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیلان است.

یک پاسخ ارائه کنید