چاپ کردن این صفحه

مثنوی گیلان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: روشن فومنی

گیلان چو بهشت منظری تو-

ازباغ ارم قشنگتری تو*

تی جنگل ودشت باصفایه-

تی کوه وکمر قشنگه جایه*

 

قربان تی نم بی گیفته جنگل

 -ماسوله وهشپر وسیاهکل*

 

 بالشت سرخزر توئی تو-

 مازندرانه پدر توئی تو*

 

دریا تی مرید وجان نثاره-

با دود جگر تی آبیاره*

 

آتش گیره تا تن سپید رود

-لیلاکوه وزنگه یا گیره دود*

 

تا ابر سیه تی سایبانه

-کهنه سقه داره دیل جوانه*

 

تابستان وپائیز وزمستان

-هرگز نواره بهاره باران*

 

 

تندر کشه آسمان قرمبه

-خوکهنه تفنگا کشه سمبه*

 

کالاچ مالاچی تی آسمان به

-زیبا به نظر همه جهان به*

 

وارش آیه شلتاقی و ور ور-

صدبار جه شغاله عروسی بیشتر*

 

تی سر فیبه آبه زندگانی

-پیری ناری هی داری جوانی*

 

پژمرده نئی تو یک کف دس-

تی تار وپودا بهار بامو پس*

 

تی سبزه نه جایه سوزن انداز-

از سنگه کیشه خزه جهه باز*

 

دریا داره جنگلا درآغوش

-لیزک بوبه جویباره پاپوش*

 

توصیفه تو بر زبان نتانم

-دروصفه بهشت ناتوانم*

 

اما به جهان ئی سی سرآمد-

ایران نوده تولاب- ئی سی صد*

 

عاشق کوشه تی ادا وغمزه

 -تی کاکوله توک همیشه سبزه*

 

تی عارض خط دانی کی فومن-

فومن کی عیسا جناب شیون*

 

شاد وچمن وشریفی "روشن"     

-پرورده تی قشنگه دامن*

 

فتاح وکهن قبادی -صابر----------

---صاحب قلم وادیب وشاعر*

 

افراشته -رادباز قلعه-----------

   --کسمائی معینه دریا کله*

 

آسیدشرف آن خدای عرفان-

---دکترحشمت ومیرزا کوجی خان*

 

لاهیجی وشاه قاسم انوار------

--صاحب قلم اهل فن ئی تابار*

 

گیلان همه نکته سنج وعاقل-

--دریا مانستن بزرگ وکامل*

 

چون جنگل سبز باطراوت-

--صاف صادق وپاک وبا محبت*

 


 

------------------------------------

می اصل ونسب تی خورمه خاکه

-می پیلا بابا تی نوه زاکه*

 

قربان صفای مردمه تو---

---گرمه می نفس هم از دم تو*

 

می دیل بزابو جه غربتی لک

-شعری بگویم جه گیل وگیلک*

 

گیلان تومی کهنه سرنوشتی

 -می ناما نزن رقم به زشتی*

 

پرورده سرزمینه نابم----------

------من زاده گیل وطفل آبم*

 

 می نام وتی نام بهم خوره جوش-

 هرگز نوکونم ترا فراموش*

 

 

 

 

 

بازدید 564 بار
آخرین ویرایش در شنبه, 06 بهمن 1397 ساعت 01:20
مدیر سایت

آخرین‌ها از مدیر سایت