ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

گیل یار

هايكوی گيلكی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نوشته شده توسط  | منتشرشده در: مسعود پورهادی

هايكوهای گيلكی سروده های كوتاهی اند مبتنی بر درنگ وتامل درلحظه های عينی"چيز"ها،تصرف ذهنی ان ها وخلق معنا(چيز های ديگر)

با تكيه برعناصربومی و ويژگی های طبيعت سرزمين گيلان.

تصوير طبيعت يكی از عناصر اصلی اين شعر هايند.

كوتاهی وايجاز از ويژگی های ديگر ان.

اين ها ؛يعنی تصويرطبيعت،كوتاهی وايجاز عناصرشعر"هايكو"يي ژاپنی اند.

ولي هايكوهای ژاپني به سنتی تعلق دارد كه با اين عناصر فقط به "چيز"ها می نگرد.

نگريستن به " چنينی چيزها"درپرتو حالتی از روشن شده گی واشراق كه"ذ ن" خوانده می شود.

اين نگاه"ذنانه"حالتي از جان هنرمند است كه دران حال جان اوميان خود وچيز های ديگر جدايی يا دويی      

نمي بيند.

ازاين نظرهايكوي ژاپنی افرينش چيزهايی است كه خود ازپيش وجود داشته اند وپي به معنای چيزی می برد كه چيزی كاملن معمولی،ياحقيقتی است دردسترس يا چندان بديهی كه به بيان درنمی ايد.

  (نگاه شودبه؛هايكوی ژاپنی از اغاز تا امروز احمد شاملو و ع. پا شا يی)

هايكوی ژاپنی نمايش ونظاره گری صرف"چيز"هاست درهفده هجا،درسه بخش5-7-5هجايی.

نه قافيه دارد،نه وزن و نه درخواندن ان فراز و فرودی دراهنگ كلمات ديده می شود.(همانجا ص103)

نام ها مصداق هاي قاموسي دارند.رابطه ي نشانه هاي زباني باچيز ها رابطه اي است اين هماني.

هايكوي گيلكي،گردش از"چنيني چيزها"به سمت "چينش معنا دارچيزها"درچارچوب سنت ونگاه مدرن است.به ارتباط معنايي دور دست تر از رابطه ي اين هماني دال-مدلول نشانه مي رود.

به هماهنگي وموسيقي كلمات(چه كناري،چه بيروني)بدون پايبندي به وزن(چه هجايي،چه نيمايي)،توجه دارد.

ساختاربيروني ونگاه به طبيعت وجه شباهت ان به"هايكو"ي ژاپني است.

ابر تول

را چول

كراچئن اواز تام تول.

ابرسياه/راه گل الود/اواز زنان شاليكار خاموش.

تول معناي؛گل الود،تار،تيره وسياه ميدهد.چول؛به معناي خاك حل شده دراب و گل اب مي دهد.

در گاه شماري باستاني مردم گيلان،دومين ماه فصل بهار"سييا ما"ماه سياه نام دارد.اين ماه نهمين ماه گاه شماري گيلاني است،از21فروردين اغاز ميشود وتا19ارديبهشت ماه شمسي ادامه دارد.

دراين ماه اسمان گيلان رااغلب ابرهاي سياه مي پوشاند،باران هاي تند ويكريز راهها ومزرعه را گل الود كرده اند،نشاي برنج درخزانه"توم بجار"بيشترازاين نمي تواند بماند،فرصت اندك است.درفاصله ي دو بارش باران زنان شاليكاربايد ساقه ها رادرمزرعه گل الود به كارند.فشار كار وطبيعت انها راخاموش كرده است.همه "چيز"گل الود است؛اسمان،راه،مزرعه،حتا اواز تام تول  نيزنشاني از"تول"درخود دارد.

------------------------------------------------

مطالب مرتبط:

مسعود پور هادی

رده‌شناسی ترتیب سازه‌های اصلی در زبان گیلکی

مسعود پور هادی

 

 

بازدید 700 بار
آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 ساعت 22:31
محتوای بیشتر در این بخش: « زبان گیلکی فرهنگ خوراک »