تاریخ عمومی

شهرها

اطلاعات عمومی و تاریخ شهرها

ادوار مختلف

گیلان درادوار مختلف تاریخ

غریب شاه

تاریخ و علل قیام غریب شاه

تاریخ تولد

تاریخ زادروز و وفات مشاهیر گیلان

حکام گیلانی

آل بویه

تاریخ و پیشینه آل بویه

ال زیار

تاریخ و پیشینه ال زیار

آل کیا

تاریخ و پیشینه آل کیا ، مقالات

گیلان باستان

کاسپی ها

قوم باستانی در جنوب غربی دریای کاسپین

کادوسی ها

از اقوام باستانی سرزمین گیلان

آماردها

از اقوام باستانی

نوروز بل

جشن باستانی گیلانیان

قوم دربیک

قوم دربیک

دربیک‌ها (دروپیک = دربیکه) از جمله دیگر اقوام قدیمی‌اند که از آنان به عنوان ساکنان اولیه‌ی گیلان یاد می‌گردد در منابع و مدارک تاریخی نشانه‌های چندانی از این قوم وجود

1402-11-23
قوم سکا

قوم سکا

بر پایه کاوش‌های باستان شناسان و پژوهش‌های تاریخی سکاها از جمله اقوامی هستند که روزگاری در گیلان می زیستند سکاها از نخستین شاخه های آریایی بودند که به قصد یافتن

1402-11-23
قوم آمارد

قوم آمارد

از آماردها که در دنیای باستان به جنگاوری و سلحشوری شهرت داشتند در یادداشتها و منابع تاریخی با نامهای مردان، مرد،مارد، مردوس و امرد یاد شده است و سرزمین آنان

1402-11-19
قوم کاس

قوم کاس

یکی از معروف‌ترین و قدیمی‌ترین اقوامی که به عنوان ساکنان گیلان معرفی شده‌اند قوم کاس است که از دو تیره‌ی کاس‌پی (کاسپی)۱ و کاس‌سی (کاسی)۲ تشکیل می‌شد اینان که پیش

1402-11-18