تبیین ضرورت تشکیل بنیاد ملی نهضت جنگل در گیلان

نهضت سیاسی -اجتماعی جنگل، به زعامت و رهبری میرزا کوچک جنگلی،از مشروطه خواهان گیلانی در فتح تهران و ساقط سازی حکومت جابرانه محمدعلی شاه قاجار،به مدت ۷ سال به مبارزه علیه استعمار خارجی(کشور های روس و انگلیس) و حکومت مرکزی نالایق و و سرسپرده قاجاریه پرداختند.
نهضت جنگل،بانهضت های دلاورانه مردم بوشهر به رهبری رئیس علی دلواری،نهضت آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی و نهضت محمد تقی خان کلنل پسیان،در خراسان،متقارن بود.
اما این نهضت،از جهات مختلف،با نهضت های مقارن خود،تفاوت اساسی داشت:

۱-نهضت جنگل دارای نشریه به نام جنگل بود که در هر شماره،اهداف و دیدگاه های خودرا،منتشر می ساخت.
۲-این نهضت، متکی بر گروهی از بهترین فرزندان وطن،تحت عنوان هیئت اتحاد اسلام بود.

۳-نهضت جنگل،تنها در اهداف سلبی،خلاصه نمی گردید بلکه دارای اهداف ایجابی بود. درطول دوران فعالیت خود،کوشش های بی شماری را در راه خدمت رسانی به مردم و عدم وابستگی به کشورهای سلطه گر خارجی،به انجام رساند.

۴-در مورد نهضت جنگل،بیشتر از نهضت های مقارن آن،کتاب،خاطرات، مقالات و پایان نامه، نوشته شده است.

۵-گرچه حیطه فعالیت نهضت جنگل فقط به استان گیلان،منحصر می شد.ولی افراد فراوانی از جای جای ایران،به این نهضت پیوسته بودند،تا جایی که می توان نهضت جنگل را،محل تجمیع و تمرکز معترضان ایرانی دانست که از انحراف مشروطیت و عدم تحقق قانون اساسی مشروطه فغان و اعتراض داشتند.
۶-نهضت جنگل،بیش از همه نهضت های پیشین وپسین،دارای جلوه های بارز هویت سازی است که نمونه بارز آن،واقعه تراژیک اعدام دکتر حشمت طالقانی است که در این واقعه،مظلومیت،حقانیت اهداف نهضت و بغض وکینه مشترک عوامل سرسپرده داخلی به عنوان ایادی کشورهای متجاوز وسلطه گر خارجی،خود رابه خوبی جلوه وبازتاب داد.
۷-نهضت جنگل،نخستین واقعه ای است،که چهره بزک کرده استعمار سرخ شوروی(سوسیال امپریالیسم)را،درقامت بلشویک های کرملین نشین،نشان داد وتا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی،به عنوان کشور قدرتمند جهان،دارای حیات سیاسی بود،همواره در امور ایران،دخالت کرده،به دنبال تضعیف پایه های حکومت مرکزی و تجزیه بخش‌هایی از خاک ایران بود.

با توجه به اهمیت نهضت جنگل،در بخش هویت بخشی به جامعه،امروزه اهمیت آن،برای حفظ و ثبات استقلال ملی و اقتدار حکومت مرکزی ایران بسیار موثر است.تشکیل یک بنیاد ملی به نام«بنیادملی نهضت جنگل»درگیلان،درراه هویت بخشی به آحاد اقشار جامعه،به ویژه نسل نوجوان وجوان،انتقال مواریث فرهنگی به همه نسل های آینده،انجام واجرای پروژه های مختلف دراین حوزه وحفظ،نگهداری،تعمیر ومرمت بناهای فرسوده دوران نهضت جنگل در اماکن مختلف وتهیه نقشه فعالیت ۷ساله نهضت جنگل در فضاهای جغرافیایی گیلان،بسیار مهم،خطیر وعقلانی به نظر می رسد.
با توجه به اندک مطالب برشمرده فشرده،درباره تبیین اهمیت ضرورت تشکیل این بنیاد،امیداست تصمیم گیرندگان ومجریان امور فرهنگی استان،دراین زمینه،اقدام عاجل و ضروری را وجهه همت خود قرار داده‌ومردم را ازتشکیل وراه اندازی این بنیاد،آثار وخدمات آن،باخبرسازند.

نامجاهای املش

نامجاهای املش

چاپ شده در صفحۀ ۱۴ و  ۱۵ فصل نامه آوای املش، سال نهم، شماره سی و پنجم، تابستان ۱۴۰۱ https://telegram.me/MotaDeylami  سبز میدان املش: سرزمین بزرگی به مساحتِ تقریباً بالای صدهکتار

1402-03-08
مندمحلۀ اَمَلَش:محلۀ آمارد

مندمحلۀ اَمَلَش:محلۀ آمارد

چاپ شده در صفحۀ ۸ و ۹ فصل نامه ی آوای املش، سال دهم، شماره سی و هفتم، زمستان ۱۴۰۱☀https://telegram.me/MotaDeylami بر اساس کتاب دیلمون پارسی و اشاره به داستان آمُله

1402-03-03
وجه تسمیه برخی از آبادی های اَمَلَش

وجه تسمیه برخی از آبادی های اَمَلَش

چاپ شده در رویه یا صفحۀ ۲۱ تا ۲۵ فصل نامه آوای املش، سال نهم، شماره سی و چهارم، بهار ۱۴۰۱ نویسنده‌ی این مقاله غیرِ معنی کردنِ برخی از آبادی‌های

1402-02-29
اَمَرَش= اَمَلَش

اَمَرَش= اَمَلَش

با این مقاله و مقاله اَملش سرزمینِ اَمَر متوجه خواهید شُد سرزمینِ اصلیِ آمارد‌ها بنامِ املش بوده است، و اینکه نام املش به معنی سرزمین آماردهاست، اینکه آمارد به چه

1402-02-26

بس‌گانگی در زبان گیلکی

یکی از مهمترین پرسش‌های پیش‌روی نویسندگان و شاعران و فعالان قومی گیلک، پدیدهٔ چندگویشی یا چندلهجه‌ای بودن زبان گیلکی است. پیش از اینکه در باتلاق بحث قدیمی و بی‌مزهٔ «گیلکی زبان است یا لهجه یا گویش و اصلاً هر یک از این سه چیستند؟» گیر کنیم با شتاب از روی سنگ‌های واقعیت عملاً موجود بپریم و به کمک این سنگ‌ها و جای پاها که گذشتگان ما برای ما تعبیه کرده‌اند خود را به این پرسش برسانیم که با این چندگویشی بودن یا در‌واقع بس‌گانه بودن زبان گیلکی چه کنیم؟ زبان گیلکی طیفی پیوسته از رضوانشهر تا مناطق گسترده‌ای از مازندران را دربرمی‌گیرد،از گیلکی بیه‌پس تا گیلکی مرکز استان تا گیلکی بیه‌پیش و گیلکی گالشی (دیلمی) و گیلکی تبری و… 

Asl5

اشعار و آثار

میر احمد سید فخری نژاد ( شیون فومنی )
شیون فومنی به عنوان شاعر موفق دوزبانه‌ای شناخته می‌شود که شعر محلی و بومی گیلکی را که در حال فراموشی بود، سینه به سینه تا آن سوی مرزها اشاعه داد

شاعران، نویسندگان و مولفین گیلانی که عناوین مختلفی را به چاپ رسانده اند

مسعود پورهادی

پژوهشگر، مولف، شاعر

هوشنگ عباسی

نویسنده ، پژوهشگر

محسن آریاپاد

شاعر، ترانه‌سرا،نویسنده

مجید دانش اراسته

نویسنده ، رمان نویس

محمود طیاری

نویسنده،نمایشنامه نویس

عبدالرحمن عمادی

پژوهشگر و نویسنده

اکبر رادی

نمایشنامه نویس

Poorhadi

مسعود پورهادی خمامی

معرفی آثار ، مقالات و اشعار

تالیفات

معرفی کتب منتشر شده و بخش هایی از متن

اشعار

سروده های گیلکی به همراه ترجمه فارسی

مقالات

مقالات و نوشتار گیلانشناسی وادبیات گیلکی

داستان های گیلکی

به همراه ترجمه فارسی

مطالب گیل یار