خزینه

نیویشتن کس (نویسنده)

پرویز فکرآزاد

ایجرا (گوینده)

پرویز فکرآزاد

گویش/لهجه

دیچین واچین (ادیت)

اردشیر لرد

گیله قصه:

سومی گیلˇقصهٰ خوش بأموئید

موضوع:

خزینه

قسمتی از داستان امشب:

مَردکه یِ تریاکی می ویسین قانون دُوُن بُوبُو!! بُوتَم :از کُئُوره تشخیص بَدای مُو تریاکیئم ؟ بوته از تی سیبیل