آرامگاه بابا ولی

بنایی چهارگوش، با ایوان های ستون دار چوبی و نقاشی های مذهبی و سقفی سفالی در روستای بابا ولی دیلمان وجود دارد که به آرامگاه بابا ولی مشهور است.

از آثار ارزشمند این بنا می توان به صندوق چوبی که برروی قاب های آن با گل و بوته هایی کنده کاری شده است اشاره کرد. بر بدنه شمالی صندوق بیتی کنده کاری شده به چشم می خورد که تاریخ ۹۹۹ را نشان می دهد. صندوق را در داخل ساختمان بر روی پایه ای چوبین به ارتفاع ۲۰ سانتی متر قرار داده اند.

علاوه بر این در ایوان بنا، سنگ قبرهایی را مشاهده خواهید کرد که حکاکی های جالب و زیبایی دارند. سنگ قبری “متعلق به مهدی قلی بن حمزه بیک شاه عود” با تاریخ ۹۹۸ هـجری قمری نیز در ایوان شرقی وجود دارد. با وجود تمام این آثار، برروی صندوق و حتی کتیبه های بنا، هیچ اشاره ای به صاحب آرامگاه نشده است.

تا پیش از سال ۱۳۴۸هجری قمری، بنا درِ زیبایی از آثار قرن یازدهم داشته که متاسفانه ربوده شده و امروز اثری از آن نیست.

پس از آرامگاه بابا ولی کوهی وجود دارد که اگر توان پیاده روی دارید، حتما مسیر را ادامه دهید تا به آبشار باباولی برسید.

راه دسترسی

از سیاهکل که به سمت دیلمان می رویم پس از طی ۴۸ حدود کیلومتر دو راهی را خواهید دید که سمت راست به طرف روستای بابا ولی دیلمان و از آن جا به طرف بقعه بابا ولی می رود.

یک پاسخ ارائه کنید