احمد سمیعی گیلانی

احمد سمیعی گیلانی (زادهٔ بهمن ۱۲۹۹) در تهران اصالت رشت، مترجم، عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سردبیر مجلهٔ نامهٔ فرهنگستان است.

سمیعی در کوچهٔ افشارها، سنگلج تهران در خانواده‌ای گیلانی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشت گذراند و سپس وارد دانشگاه تهران شد. در اواخر دههٔ ۱۳۴۰ به‌عنوان ویراستار در انتشارات فرانکلین آن زمان مشغول خدمت شد و به‌موازات آن دورهٔ کارشناسی‌ارشد زبان‌شناسی را در دانشگاه تهران می‌گذراند. او در کنار حرفهٔ ویراستاری، چند کتاب در زمینهٔ آیین نگارش و ویرایش تألیف‌کرد و مقاله‌های ارزشمندی را در مجلات متعددی نظیر پیک جوانان، کتاب امروز و رودکی به چاپ رسانید. سمیعی کار ترجمه را با برگرداندن رمان دلدار و دلباخته، از ژرژ ساند شروع کرد و بعداً آثار خوبی را از نویسندگان بزرگی مانند ژرژ پرک و گوستاو فلوبر به فارسی برگرداند

کتاب‌شناسی
دلدار و دلباخته، ژرژ ساند (ترجمه)، ۱۳۴۵
خیال‌پروریهای تفرجگر انزواجو، ژان ژاک روسو (ترجمه)، ۱۳۴۵
چیزها، ژرژ پرک (ترجمه)، ۱۳۴۸
ادبیات ساسانی، ۱۳۵۵
داتا گنج‌بخش (زندگی‌نامه و تعالیم شیخ ابوالحسن علی‌بن عثمان هجویری)، شیخ عبدالرشید (ترجمه)، ۱۳۴۹
چومسکی، جان لاینز (ترجمه)، ۱۳۵۷
هزیمت یا شکست رسوای آمریکا، ویلیام لوئیس و مایکل له‌دین (ترجمه)، ۱۳۶۰
ساخت‌های نحوی، نوآم چامسکی (ترجمه)، ۱۳۶۲
آیین نگارش، ۱۳۶۶
دیدرو، پیتر فرانس (ترجمه)، ۱۳۷۳
سالامبو، گوستاو فلوبر (ترجمه)، ۱۳۷۴
شیوه‌نامهٔ دانشنامهٔ جهان اسلام، ۱۳۷۵
نگارش و ویرایش،

یک پاسخ ارائه کنید