تِــه او دیمان مـانِه سورخه گولا کؤر

کــــرا بــاد فـــوتـا دِه تِــه کاکولا کؤر

اوصؤب تِه ماچی یا مِه مار بفامست

وابو چُن تِـه لبه روژ مِــه جولا کؤر !

 

واگردان فارسی :

 

گونه های ات به گل سرخ می ماند ، ای دختر

باد بر کاکل ات وزیده است ، ای دختر

آن صبح ، مادرم بوسه ات را فهمید

چون روژ لب تو ، بر صورتم مایده بود ای دختر !

 

یک پاسخ ارائه کنید