برمسته‌ گوان

برمسته‌گوان: فرهنگ مثلها، کنایات و اصطلاحات گیلکی: گویش کسمائی (فومنات) همراه با شرح برخی مثلها – در این کتاب در ارائه هر ضرب‌المثل نخست خود آن به شکل سرخط،

سپس معادل آواشناختی آن، در پی آن‌ها ترجمه فارسی و سپس مفهوم و مقصود آن آورده شده و همچنین برخی از آن‌ها با اشعاری از شاعران ایران‌زمین که با مفهوم مثل به‌نوعی رابطه دارد، مزین گردیده است. مؤلف از برخی کتاب‌ها و منابع همچون «امثال‌وحکم» دهخدا، «فرهنگ برنج در زبان گیلکی»، جلد ۱ تا ۷ «گیلان‌نامه»، «جا دکفته گبان»، «سرزمین گیلان»، «ریشه‌یابی واژگان گیلکی، «آیین‌ها و باورداشتهای گیل و دیلم»، «مثل‌ها و اصطلاحات گیل و دیلم»، «فرهنگ گیل و دیلم»، «گذر از جهان افسانه»، جلد ۱ تا ۵ «کتاب گیلان»، «ولایات دارلمرز ایران»(گیلان)، «واژه‌‌نامه گویش گیلکی»(مرعشی)، «فرهنگ واژه‌های گیلکی» بخش‌زاد محمودی، «گیل گب(فرهنگ واژگان گیلکی) نوزاد، فرهنگ ایران باستان، فرهنگ فارسی به پهلوی، گیل تجربه، کتب تاریخی و سیاسی با محوریت کسما و فومنات، دیوان اشعار بسیاری از شعرای نامی ایران و گیلان، پایگاه‌های سایبری مرتبط با موضوعات گوناگون بیشتر بهره برده است و در صفحه‌های پایانی کتاب نیز برخی واژگان گیلکی که در متن به کار رفته و برخی هم که امروزه کاربردی چندان ندارند، در قالب واژه‌نامه‌ گیلکی آمده است.

********************

پدیدآورنده:
نویسنده: فرزاد همتایی – آمنه مرتضوی‌ کسمایی

منبع : خانه کتاب

یک پاسخ ارائه کنید