برنج علی کاظمی

برنج علی کاظمی یکی از خوشپخت ترین برنج های استان گیلان است. کمتر کسی است که تا کنون نام این برنج را در کنار برنج هاشمی نشنیده باشد. این برنج برای اولین بار در شهرستان فومن و در روستای شکارگوراب بالا، توسط شخصی به نام علی کاظمی کشف شد. آقای علی کاظمی بعد از کشف این برنج کم کم شروع به کشت این برنج در سطح بالا کرد.

این برنج از خانواده برنج های صدری بوده و نژاد آن متعلق به گونه برنج بینام می باشد. این برنج در جلگه های غربی استان گیلان و بیشتر در شهر های فومن، صومعه سرا، ماسوله، شفت، تالش و رشت کشت می شود.

در بررسی هایی که انجام شده مشخص شده که برنج علی کاظمی، به همراه برنج طارم، جزو پرعطرترین برنج های عطری و معطر ایرانی به حساب می آورند، که جان و دماغ هر بوینده ای را از عطر مسحور کننده خویش، به اوج  لذت می رسانند.

علی کاظمی ، کاشف برنج علی کاظمی است. او در جوانی خویش، در سال های پایانی دهه 40 خورشیدی ، از هواپیمای 130 به پایین می پرید. او در تیپ هوابرد شیراز ، دوره چتربازی را به پایان رسانید. با 14 بار پرش از هواپیما.

دو دهه بعد او موفق شد که برنج علی کاظمی را کشف کند. برنجی که از بهترین و مرغوب ترین برنج ها در میان انواع برنج ایرانی می باشد. علی کاظمی ، متولد 1324 است. او اکنون در روستای شکارگوراب بالا از بخش های شهر فومن زندگی می کند.

 

چگونگی کشف برنج علی کاظمی

سال 1367 بود. علی کاظمی ، چهار خوشه برنج سبز در میان کشتزار برنج خویش دید. این چهار خوشه، با بقیه برنج ها متفاوت بودند. در آن زمان، برنج های بی نام ، خزر و صدری ، بیشتر کشت می شد. علی کاظمی ، آن چهار خوشه را نشانه گذاری کرد. او چهار ریسمان سفید به آنها بست . می خواست وقتی که خوشه های برنج رسیدند و زرد شدند، بتواند آنها را تشخیص بدهد. پیدایشان کند . گم شان نکند.

خوشه ها رسیدند و زرد شدند و  او شلتوک آنها را درو کرد. سپس شلتوک ها را در یک شیشه مرباخوری گذاشت. شلتوک ، همان دانه برنج است که پوست آن کنده نشده است. سفید نشده است . کشاورزان به آن ، “جو” می گویند. جوی برنج.

بهار سال بعد، علی کاظمی به شلتوک ها آب زد. شلتوک ها تیغ درآوردند. جوانه زدند. آنها را به خزانه برد. خزانه جداگانه ای برای آنها ساخت. دو هفته که گذشت، خودش به شالیزار رفت. دوش به دوش خانم های کارگر که نشا می کردند، شلتوک ها را نشا کرد.

در سال دوم، آن چهار خوشه ، شد هفت خوشه برنج . در سال سوم شدند هفتاد خوشه برنج. در سال چهارم، در سه هزار متر کاشته شدند. سال پنجم ، شش هزار متر. سال ششم ، یک هکتار . در سال هفتم ، دیگر آوازه برنج علی کاظمی به گوش کشاورزان دیگر رسیده بود. برنج علی کاظمی ، برنج خوش نام ای بود که از روستاها و شهرهای دورتر، خواستگاران آن به سوی شکارگوراب سرازیر شدند.

7 مورد از خصوصیات برنج علی کاظمی

  • بسیار خوش پخت است و خوب ری می کند.
  • نسبت به برنج دم سیاه و هاشمی از قد کوتاه تری برخوردار است.
  • رنگ آن سفید مایل به کرم است.
  • جزء برنج های پرمحصول به حساب می آید.
  • از پخت خوبی برخوردار است.
  • از نظر مدت زمان رسیدن، جزء برنج های زودرس می باشد.
  • برنج کاظمی پس از گرم کردن مجدد، کیفیت خود را حفظ می کند و نرم باقی می ماند.

 

منبع :سایت جواهرگل،برنج پارس

یک پاسخ ارائه کنید