تاریخ خانی

تاریخ خانی متن تصحیح شده نسخه ای از تاریخ چهل ساله 880 تا 920هجری قمری گیلان است که به وسیله «افشین پرتو» تصحیح و توسط فرهنگ ایلیا منتشر شده است.

این کتاب پیشتر به همت دکتر منوچهر ستوده در سال 1352 شمسی در تهران منتشر شده بود و افشین پرتو دیگر بار، اما از روی نسخه چاپی که در 1274 هجری در چاپخانه آکادمی پادشاهی روسیه به چاپ رسیده بود، ویراست حاضر را فراهم آورده است.

علی بن شمس الدین بن حاجی حسین لاهیجی، کتاب تاریخ خانی را به دستور خان احمد خان کیایی، از فرمانروایان کیاییان، نگاشته است.

کیاییان، که مرکز حکومتشان لاهیجان بود، یکی از حکومت های محلی ایران در قرن نهم و دهم بودند که در این کتاب تاریخ فرمانروایی سه تن از آنان را به تحریر درآورده است.

یک پاسخ ارائه کنید