تاریخ شیلات در گیلان

شیلات دریای خزر سرنوشتی شگفت دارد . بودن دریای خزر میان ایران و روسیه و تلاش روس ها برای چیرگی همه سویه بر این دریا و بهره گیری از همه ی آن چه که در آن بود ، از روزگاری که روسیه توانی یافت و بر پایه ی توان خود کوشید تا به خواست های خود دست یابد این سرنوشت را سامان داد . این نوشته سر گذشت شیلات دریای خزر است از نیمه ی سده ی نوزدهم تا نیمه ی سده ی بیستم میلادی ، میان دو روزگار موازنه ی مثبت میرزا حسن خان سپه سالار و موازنه ی منفی دکتر مصدق . این اثر بر پایه ی اسناد باز مانده از دیروز نگاشته شده است . در این نوشته از 30 سند به دست آمده از بایگانی اسناد وزارت امور خارجه برای پی بردن به آن چه که به راستی بر سر شیلات ایران در دریای خزر آمده ، بهره گرفته شده است .

تاریخ شیلات در گیلان

پدیدآور:
افشین پرتو در سال 1328 در خانواده ای گیلانی در مشهد متولد شد . خانواده ی او از اهالی سیاهکل بودند . در مشهد ، تربت حیدریه ، تهران و رشت تحصیل کرد و سپس وارد دانشگاه شیراز شد و در رشته ی تاریخ فارغ التحصیل شد .
در سال 1381 موفق به دریافت دکترای تاریخ شد . وی سی سال در دبیرستان های لنگرود ، سیاهکل و رشت تدریس کرد . بیش از صد مقاله در باره ی گیلان و ایران در مجموعه های تحقیقی و نشریات مختلف از او به چاپ رسیده است . برخی از آثار او عبارتند از : ستیز گاه باورهای دیروز و امروز ، پژوهشنامه ، تاریخ گیلان از آغاز تا برپایی مشروطه ، شاخابه ی پارس ، فارس در جنگ جهانی اول ، فرمانروایان دیلمان و تصحیح و تحشیه ی تاریخ گیلان اثر ملا عبدالفتاح فومنی ، تاریخ خانی اثر علی بن شمس الدین لاهیجی و خاطرات آقا خان درآمی ، ترجمه ی خاطرات سرگرد نیلستروم سوئدی و گزارش های هربرت چیک .

یک پاسخ ارائه کنید