تالاب کیاکلایه

تالاب کیاکلایه از جمله آببندان های شهرستان لنگرود است که در حال حاضر مساحتی کمتر از صد هکتار دارد. این تالاب که در گذشته از پهنه وسیعی برخوردار بوده، به علت تبدیل شدن به جایگاه دفن زباله، وسعت آن به صورت چشمگیری کاهش یافته و سطح تالاب پر شده است. در حال حاضر نیز فرایند تخلیه موقت زباله در این تالاب ادامه دارد و بخش وسیعی از این اکوسیستم آبی تحت تاثیر زباله از گذشته تاکنون به شدت تخریب شده است.

تبدیل بخشی از تالاب به اراضی کشاورزی، تصرف غیر قانونی قسمت هایی از تالاب و تغییر کابری آن برای کشت برنج و عدم لایروبی تالاب از عوامل موثر در کاهش پهنه این اکوسیستم است و در شرایط فعلی بیشتر درخت توسکا و پوشش نی در کیاکلایه دیده می شود. با توجه به اینکه ارزش اقتصادی هر هکتار تالاب بیست برابر زمین کشاورزی است و بر اساس نقش گسترده تالاب در محیط زیست و سیمای اکولوژیک باید مدیریت این اکوسیستم ها منحصر به فرد مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

یک پاسخ ارائه کنید