تعارفی شب یلدا

گفت طلسم شب یلداشکست

نرخ تره وبار-زبالا -شکست

غصه هندونه مخور قیمتش

مثل دل تاجر والا شکست

قیمت انگور و گلابی و سیب

کیوی و-نارنگی اعلا- شکست

 

*************

تخمه شاهرودی و تخم کدو-

فندق و بادام زحالا-شکست

ناظر-بازار-به میدان -رسید

نرخ گران همه کالا شکست

دولت- فرزانه- ما-شاد-شد

شاخ -چنین غول و هیولا شکست

خلق همه خوانچه میوه بسر

فقر و فقیری-ز تقلا-شکست

مرد-نه شرمنده- اهل و عیال

نه دل ایتام و-نه طفلا شکست

 

***********

شاد-شدم-از خبرش-آنچنان

جفتک من چانه- شهلا-شکست

گفت زنم -عرعر-بیداری ات

مغز مرا خورد و سه بالا شکست

ازچه زنی جفتک و شادی بخواب

(هوی؟!)- کمر-بچه- زلولا- شکست !!

لنگه ظهر است-بلند شو- زخواب

ذوق خرید-شب یلدا-شکست

میوه و آجیل و تنقل بگیر

غصه دل- احمد و لیلا-شکست

جیب مرا -تار-زده -عنکبوت

خواب طلایی چه مطلا-شکست؟!!!

ازچه -دگرگون شد-رویای من

کی-دل یوسف رو-ذلیخا-شکست؟!

**********

قیمت اجناس-فزونی گرفت

دولت ما پسته اعلا شکست

میوه و آجیل چو روشن خرید

شیشه عمرش شب یلدا شکست

 

روشن فومنی۳۰/۹/۱۳۸۶

 

یک پاسخ ارائه کنید