تمدن مارلیک

تمدنها و اقوام نخستین

از آنجا که وضع استقرار انسان پیش از عصر آهن در گیلان در پرده‌ای از ابهام قرار دارد میان پژوهشگران و باستان شناسان درباره‌ی پیشینه‌ی سکونت انسان در گیلان و چگونگی پیدایش نخستین تمدنهای آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی از صاحب نظران بر این باورند که پیش از عصر آهن اقوام کوچ نشینی به صورت جماعت‌های کوچک در گیلان ساکن بوده‌اند که به دلیل وجود دریای کاسپین در شمال و کوههای بلند و جنگل‌های انبوه در جنوب ارتباط آنها با مراکز مهم تمدنی دنیای آن روز قطع بوده است. در نتیجه برای مدتهای طولانی در مراحل اولیه‌ی تمدنی خود به سر می بردند. در مقابل این دیدگاه برخی دیگر از صاحب نظران معتقدند که گیلان پیش از عصر آهن، به دلیل شرایط زیست محیطی و اکولوژی منطقه ی مسکون نبوده و تنها پس از این دوران است که گیلان به یکباره وارد دورانی می‌شود که ثروت فراوان و امارات نشینهای متعدد و تکنولوژی از ویژگیهای آن است (خلعتبری: ۱۳۸۳ ص ۳۲) اما مسلّم است که در اواخر دوران پیش از تاریخ و در آستانه‌ی ورود به دوران باستان تمدنهایی درخشان در گیلان به وجود آمده‌اند که در این جا به اختصار این تمدنها و هم چنین اقوام اولیه ی ساکن در گیلان که در روزگار خود از آوازه‌ای برخوردار بودند – معرفی می‌شوند

تمدن مارلیک

در طول چند دهه اخیر در نواحی مختلف سرزمین کوهستانی رودبار که در جنوب گیلان و در دو سوی رودخانه‌ی سپیدرود قرار دارد حفاریهای زیادی به روش علمی و غیر علمی صورت گرفته است در این حفاریها و در نقاطی چون جوبن، کلورز ،شمام شهران حلیمه جان استلخ جان، رستم آباد رحمت آباد و آمارلو، باستان شناسان به گنجینه‌های فراوان و بسیار ارزنده‌ای دست یافتند که بخشی از آنها امروزه زینت بخش موزه‌ها و مجموعه های خصوصی و دولتی در ایران و جهان هستند آثار کشف شده در ناحیه رودبار که در برگیرنده ی ابزارها و وسایل مختلف، ظروف سفالین منقوش و متنوّع ظروف مفرغی نهایت استادی و مهارت ساخته و پرداخته شده اند معرّف ذوق و استعداد و نبوغ هنری بسیار درخشان هنرمندان آن عصر به شمار می روند. در میان این جام ها، نمونه هایی وجود دارد که بی همتاست و در هیچ یک از حفاری‌های جهان مانند آنها پیدا نشده است. از جمله‌ی آنها جامی است که به جام مارلیک معروف گشته و از زرناب ساخته و پرداخته شده است. در کف این جام گل تزیینی زیبایی نقش شده است و در میان گل، نقش خورشیدی دیده می‌شود که شعاع‌های خود را به طور منظم در هر سو پراکنده است. دور اشعه خورشید برگهای درخت زندگی به شکل هندسی و منظم نمایش داده شده است از این نقش به خوبی می توان دریافت که در آن دوران ساکنان گیلان اهمیت زیادی برای خورشید قائل بودند و آن را منبع نور و هستی و نشانه ی خیر و نیکی می دانستند.
دکتر نگهبان درباره‌ی سازندگانِ تمدّن مارلیک نوشته است: در ضمن حفاری هیچ گونه آثار نوشته و خط به جز دو عدد مهر استوانه ای شکسته که بر روی هر کدام چند حرف باقی مانده بود به دست نیامد. به نظر می رسد که اقوام مارلیک یکی از گروههای اولیه‌ی هند و ایرانی بودند که بعدها در مدارک تاریخی از آنها به نام «ماردها» و یا «آماردها» ذکری آمده است. این اقوام به نظر می رسد در نیمه ی دوم هزاره ی دوم پیش از میلاد به ارتفاعات دامنه‌های شمالی البرز در حوزه‌ی جنوبی وارد شده و در مناطق کوهستانی مستقر گردیدند. این اقوام حکومت مقتدر و پیشرفته ای را از نظر هنر و صنایع تشکیل داده و از تپه‌ی مارلیک به عنوان محل آرامگاه سلاطین خود، از قرن چهاردهم تا قرن دهم پیش از میلاد استفاده می نمودند. بنابر آثار و شواهد و اشیای مکشوفه در این تپه هنرمندان و صنعتگران مارلیک به تجربیات و اطلاعاتی صنعتی و هنری موجود در دنیای باستان کاملاً آگاهی و آشنایی داشته و با استعداد و خلاقیت ذاتی خود مکتب هنری ارزنده ای را در این منطقه از کشور ما به وجود آوردند. این مکتب هنری و صنعتی پیشرفته برای مدتها در این منطقه و نواحی مجاور آن باقی مانده و در آثار باستانی اقوامی مانند آشوریها اورارتویی ها کیمریه و سکاها مشاهده می شود. این سبک و شیوه هنری و نفوذ آن بر روی هنر و صنایع دوران‌های ماد و هخامنشی کاملاً مشهود است» (نگهبان ۱۳۷۶، ص ۴۵۳
از مطالعه ی کاوشهای باستان شناسی در تپه های مارلیک و سایر تپه‌های باستانی دره‌ی گوهر رود این نتیجه به دست آمده است که اقوام ساکن در ناحیه مارلیک، حدود دو سده در این سرزمین سکونت داشته‌اند و از نظر ذوق و استعداد و هنر و زیبایی شناسی از بیشتر اقوام فلات ایران و حتی خاورمیانه پیش بوده و بر آنان برتری داشته اند. آن چه در هزاران سال قبل هنرمندان گیلان زمین ساخته اند، از آثار قبل از آنان و نیز آثار همزمان با آنها زیباتر و کاملتر بوده است. حتی در دوره‌های بعد نیز کمتر اثری به زیبایی آثار مارلیک به وجود آمده است. به نظر میرسد که با از بین رفتن هنرمندان مارلیک مهارت و استادی آنان نیز از میان رخت بربسته باشد

منبع: تاریخ گیلان پیش از اسلام-قربان فاخته

یک پاسخ ارائه کنید