تورا بوستن

دوبمـه ایـپچـــــــه اَرا ایـپچـــــــــه اورا

دس دسی پـــاک تـورا بـوستامو ، تورا

هَف مِه شین در گروبه هشته همش

زینـــدیگی ، آی مَتِـه مار و خاخورا…!

واگردان فارسی :

کمی اینور ، کمی آنور دوندگی می کنم

دست دستی دیگر دیوانه شده ام ، دیوانه

هفت من همیشه در گرو هشت من است

زندگی ، ای من خواهر و مادر تو را …. !

* مَتِه : در زبان گیلکی گسکری( غرب گیلان ) همان ” من تِه ” یا ” من تی ” رشتی هاست قابل توجه دستور زبان گیلکی نویسان !

یک پاسخ ارائه کنید