حضرت علی در فرهنگ عامه مردم گیلان

درباره‌ی زندگی، شخصیت و نقش برجسته‌ی امام علی (ع) در اعتلای دین اسلام، مقالات و کتب بی‌شماری تألیف شده است اما درباره‌ی ذهنیت و نگاه مردم یک سرزمین به این چهره‌ی بزرگ تاریخ، پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است. چهره‌ی حضرت علی (ع) در آیینه‌ی افکار و فرهنگ عامیانه‌ی مردم گیلان می‌تواند، نگاه تازه‌ای به این مقوله باشد. مطالب این کتاب بخشی از میراث شفاهی و معنوی مردم گیلان است که ریشه در اعتقادات دینی و مذهبی آنان دارد.

یک پاسخ ارائه کنید