خانه امینی

کتاب “خانۀ امینی” دومین دست آورد علمی موزه در زمینه ی میراث معماری روستایی گیلان به دو زبان فارسی و فرانسه است. این کتاب معرف یکی از روستاهای

حوزه‌های فرهنگی- معماری گیلان یعنی روستای جلگه‌ی مرکزی می‌باشد. امید است با انتشار این کتاب، گام مؤثر و مفیدی در معرفی معماری بومی روستایی گیلان به ویژه فن و دانش ساخت بناها که یکی از اهداف اصلی این پروژه‌ی بزگ ملی است برداشته شود.

******************************

زیر نظر : محمود طالقانی

ناشر : تهران؛ روزنه، ١٣٨٩

یک پاسخ ارائه کنید