خاکستر نشین راه طلوع

در این مجموعه هفت داستان کوتاه گرد آمده که مرکز گوهرشناسی عنوان یکی از ان هاست. راوی این داستان فردی است که در یک شرکت کار یادداشت برداری از کتاب های کهنه را بر عهده دارد.

سایر کارکنان شرکت این بخش را بهترین قسمت شرکت می دانند اما راوی از موقعیت خویش در شرکت راضی نیست و خواهان رفتن مسئول بخش ـ دکتری منضبط و علاقه مند به کار ـ است این در حالی است که….

**************************

نویسنده : مجید دانش آراسته
ناشر : ثالث
نوبت چاپ : 1
تاریخ انتشار : 1383/01/01

یک پاسخ ارائه کنید