خورشید عرفان: پیر گیلان

(شامل آراء، افکار و زبده الاشعار حضرت غوث الاعظم سیدمحیی‌الدین عبدالقادر گیلانی) این کتاب در شرح حال و فضائل و مناقب و کرامات سیدمحیی‌الدین عبدالقادر گیلانی نوشته شده است.

عبدالقادر گیلانی مشهور به پیر گیلانی کانون فروزان عرفان ایرانی و پایگاه و تجلی‌گاه بزرگ عشق سرمدی و الهی در قرن پنجم هجری است. او از جمله محدود مشایخی است که تصمیم گرفت برای ایجاد ذوق و شوق هر چه بیشتر در دل سالکان غزل‌هایی وجدآور بگوید و عطش روزافزون علاقمندان را پاسخ دهد و هنرش در سرودن اشعار عشق است و جذبه‌های معنوی غزل‌هایش هر شنونده‌ای را برای ادراک و پذیرش تعلیمات دلنشین پیر قادری آماده می‌کند و با تعبیراتش احساسات سلوکی سالک را به غلیان و جوشش می‌آورد.

*********************

نویسنده: سید علی اشرف صادقی

تهران: طاهر ی: 1361

یک پاسخ ارائه کنید