خُشگله چوم

تِه جان نرمه ، هَتــو مومَه مانستن

تِه دیـم سبزه ، هَتــو تومَه مانستن

خو یـاره فـاندِرَس گُـزگا بـوگـوفـته :

ننـا خُشگل ، دِ تِه چومَه مانستن !

 

واگردان به فارسی :

 

بدن ات نرم است و مثل موم می ماند

صورت ات مانند بوته نشاکاری برنج سبز است

قورباغه به چشمان یار خودش نگاه کرد و گفت :

دیگر مانند چشم تو ، چشم خشگل وجود ندارد !

 

یک پاسخ ارائه کنید