دیلمیان در گستره تاریخ ایران

دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومتهای محلی، آل زیار، آل بویه) عنوان کتابی است از پروین ترکمنی آذر که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است.

موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پروین ترکمنی آذر، کتاب‌های فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ ایران دوره اسلامی(سمت)، تاریخ نگاری در ایران(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

*********************

پدیدآورنده:
پروین ترکمنی آذر (نویسنده)

ناشر:سمت

یک پاسخ ارائه کنید